Megbízólevél átadása a Mikronéziai Szövetségi Államokban

Dr. Tóth Titanilla nagykövet 2021. október 28-án átadta megbízólevelét David W. Panuelo úrnak, a Mikronéziai Szövetségi Államok elnökének. A ceremóniára az ország járványügyi korlátozásai miatt videokonferencia keretében került sor. A megbízólevél átadását megelőzően szűk körű megbeszélésre volt lehetőség Kandhi A. Elieisar külügyminiszterrel.

David W. Panuelo elnök üdvözölte Magyarország új nagykövetét dr. Tóth Titanilla személyében, örömét fejezte ki, hogy személyében Manilában rezidens nagykövetet akkreditálunk az országba. Jelezte, hogy az EU, amelynek hazánk is tagja, jelentős partnere országának. Köszöntőjét hazánk COVID-19 áldozatainak és hozzátartozóinak szánt részvétnyilvánítással zárta.