Házasságkötés a Fülöp-szigeteken

Családi állapot igazolás menete:

 1. Magyar hivatalok 2013 óta nem állíthatnak ki Legal capacity igazolást. Helyette családi állapot igazolást tudunk adni, amelynek a túloldalán van egy kis magyarázat.
 2. Családi állapot igazolást Magyarországon, vagy más magyar konzulátuson is kérhet, de azt a legtöbb esetben itt a Fülöp-szigeteken nem fogadják el, csak azt, amit a mi Konzuli Hivatalunk állít ki.
 3. Az általunk megküldött igénylőlapot töltse ki, írja alá kékkel és szkennelve küldje el e-mailben. Szintén küldje el szkennelve az útlevele fotóoldalát, a személyije mindkét oldalát és a lakcímigazolványának mindkét oldalát.
 4. Ezek alapján felvisszük a gépbe és küldünk banki információt az igazolás díjáról (2019-ben 1801 pesó). Ezt bármelyik Fülöp-szigeteki BDO bankban be lehet fizetni (párja is befizetheti). A befizetési bizonylatot fotózzák le és küldjék el nekünk e-mailben. Akkor mi kinyomtatjuk az igazolást, amely az eredeti banki befizető átadása ellenében átvehető a Konzuli Hivatalban pár napon belül. Ha nem Ön veszi át, akkor 2 tanús meghatalmazást kell adnia (szkennelve is elküldheti nekünk) annak, aki át fogja venni. Az eredeti banki befizető igazolót ilyenkor is el kell hozni/küldeni hozzánk.

 

A fent említett családi állapot igazoláson kívül a házasságkötéshez szükséges még:

 • Az Ön friss születési anyakönyvi kivonata Apostille hitelesítéssel ellátva (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol). Kérhetik a hiteles fordítást is, amelyben szintén a Fülöp-szigetek budapesti nagykövetsége tud tanácsot adni. Azonban célszerű a születési anyakönyvi kivonata másolatát megmutatni a Fülöp-szigeteki anyakönyvvezetőnek, mert volt már olyan, hogy elfogadták mindenféle hitelesítés vagy fordítás nélkül. (ugyanis rajta van angolul is a szöveg!)
 • Néha kérik, hogy a helyi Statisztikai Hivataltól is kérjen egy családi állapot igazolást  (https://psa.gov.ph/civilregistration/requesting-civil-registry-document/cenomar), hogy itt a Fülöp-szigeteken Ön még sosem kötött házasságot.
 • Útlevél, legyen érvényes még vagy legalább 1 évig.
 • Amennyiben egyházi esküvőt terveznek, célszerű keresztlevelet is hozni.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a Fülöp-szigeteken nem engedélyezett a válás, a helyi egyházfőtől lehet kérni az érvénytelenítést, amennyiben bizonyítható, hogy valami hiba folytán eleve nem érvényes a házasság. Ez kb. 3-4 éves pereskedés, és kb. 2 millió forintnyi költséggel jár, ha nem vitáznak a felek és találnak ilyen indokot.

 

Én mindig azt tanácsolom, hogy valamennyi dokumentum másolatát előzetesen ellenőriztessék le a Fülöp-szigeteki anyakönyvvezetővel, hogy ne keljen felesleges dokumentumokat beszerezni, vagy ne az oltár előtt derüljön ki, hogy valami nem jó, vagy hiányzik.

 

A házasságkötést Ön köteles Magyarországon is anyakönyveztetni. A kérelmeket Magyarországon az okmányirodák, a Fülöp-szigeteken a Manilai Magyar Nagykövetség Konzuli Hivatala terjeszti fel Budapest Főváros Kormányhivatalának (Hazai Anyakönyvi Osztály 2: 1075 Budapest, Károly krt. 11., email: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu; Tel.: +36-1-323-3176). A Manilában benyújtott eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén kb. 6 hónap, a Magyarországon benyújtottak esetében 1-2 hónap.

A kérelem személyesen, mindkét fél jelenlétében adható be a Konzulátuson. A benyújtandó dokumentumok:

 • a Konzuli Hivatal által megküldött Word formátumú, elektronikusan kitöltött formanyomtatványt kérjük e-mailen visszaküldeni, aláírni majd a konzul előtt kell.
 • hitelesített külföldi házassági anyakönyvi kivonat eredetiben. Annak ellenére, hogy a Fülöp-szigeteki anyakönyvi kivonatok angol nyelvűek, a magyar hatóságok gyakran igényelnek hiteles fordítást az eltérő adattartalom miatt, illetve ha a bármiféle megjegyzést tartalmaz. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra a Konzuli Hivatalban. 2019. május 14-től a Fülöp-szigeteken hatályba lépett az Apostille egyezmény, így a Fülöp-szigeteki külügyminisztérium által Apostille bélyegzővel ellátott anyakönyvi okiratokat Konzuli Hivatalunknak már nem kell felülhitelesítenie.
 • a külföldi fél születési anyakönyvi kivonata eredetben. A külföldi okirat a fentiek szerinti fordítással és felülhitelesítéssel látandó el.
 • felek személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes magyar és/vagy külföldi útlevél, személyazonosságot igazoló egyéb okiratok (jogosítvány, személyigazolvány), lakcím igazoló kártya, magyar és külföldi állampolgársági igazolások, honosítási okiratok.
 • a házasságot megelőző elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentum (jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat). A külföldi okirat a fentiek szerinti fordítással és felülhitelesítéssel látandó el.
 • Amennyiben a házasfelek nem szerepelnek a magyar személyiadat és lakcímnyilvántartásban, az anyakönyvezési kérelemmel együtt a lakcím bejelentése is szükséges (magyarországi vagy külföldi).

 

Miután a magyar hatóságok bejegyzik a házasságot, az eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat bemutatásával a felesége el tudja indítani a Konzuli Hivatalban a családegyesítő tartózkodási engedély kérelmet, amit a Bevándorlási Hivatal bírál el. A lényeg, hogy Ön tudjon bíztosítani a felesége számára megfelelő lakhatást, megélhetést és egészségügyi biztosítást. Ha van lakása és nincs tartozása, fizetési kötelezettsége, akkor olyan havi 180-200.000 Ft. nettó jövedelemre már meg szokták adni. Kb. 2 hónap alatt megvan.

2019. január 1-től életbe lépett szigorítás miatt a schengeni vízumkérelmeknél a házasság nem jelent semmiféle előnyt, vagy ingyenességet!

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HATÓSÁGOK A FENTI ELJÁRÁSOK SORÁN FOKOZOTTAN VIZSGÁLJÁK, HOGY A CSALÁDI KAPCSOLATOT A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN LÉTESÍTETTÉK-E A FELEK. AMENNYIBEN VISSZAÉLÉS VAGY CSALÁS ESETE FOROG FENN, A KÉRELEM ELUTASÍTÁSRA KERÜL ÉS ADOTT ESETBEN BÜNTETŐ ÉS/VAGY IDEGENRENDÉSZETI SZANKCIÓK ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR.